Skip to main content

Ontwikkeling en ondersteuning

De modernisering van de federale administratie is een permanente opdracht. De steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk dat de gehele federale overheid zich systematisch en continu evalueert en vervolgens evolueert. Dit is nodig om van de federale overheid een betere werkgever en een betere dienstverlener te maken.

Overheidsdiensten gebruiken daartoe steeds meer managementtechnieken en instrumenten voor organisatieontwikkeling. Onderstaande types van instrumenten worden vandaag toegepast binnen de federale overheid:

  • instrumenten voor een strategische managementaanpak binnen de organisatie: strategische positionering, managementplan, …
  • instrumenten om klanten en burgers bij de werking van de organisatie te betrekken: klantentevredenheidsmeting, het handvest voor een gebruiksvriendelijke overheid, …
  • instrumenten om medewerkers te motiveren en bij de werking van hun organisatie te betrekken: personeelstevredenheidsmetingen, organisatiecultuur, …
  • instrumenten om de kwaliteit van het management en de organisatie in haar geheel te evalueren en te verhogen: CAF, EFQM, …
  • instrumenten om de processen van de organisatie te analyseren, te evalueren en eventueel te hertekenen: BPR en BPM
  • instrumenten om een doelgerichte werkwijze binnen de organisatie te introduceren: projectwerking, veranderingsmanagement, …

Per type instrument zijn er verschillende benaderingen en methodes. Dit maakt het mogelijk om voor elke organisatie op maat te werken. Hier vind je een korte voorstelling van elk instrument.

Hoewel de instrumenten apart besproken worden, vullen ze elkaar aan. Een geïntegreerde managementaanpak waarbij verschillende instrumenten ingezet worden en elkaar versterken, geeft de overheidsdienst meer slagkracht.

Ongeacht welke aanpak of methode je kiest, je project heeft pas echt kans op slagen indien het gedragen wordt door alle betrokkenen. Betrek je medewerkers en klanten erbij en communiceer open over het project.

Voor meer informatie of ondersteuning bij de uitvoering van een project, kan je contact opnemen met de FOD Beleid en Ondersteuning.

Pagina laatst gewijzigd op 08 januari 2018.