Skip to main content

Koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel (overgangsmaatregelen)

Pagina laatst gewijzigd op 08 juni 2012.