Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.