Skip to main content

Tuchtregeling

 Als ambtenaar heb je rechten en plichten.

Je voornaamste plichten en rechten zijn:

 • loyauteit, zorgvuldigheid en integriteit
 • waardigheid en hoffelijkheid
 • een correcte en neutrale houding tegenover de gebruikers van de openbare diensten
 • verbod om giften, beloningen of voordelen te ontvangen of te vragen
 • het vermijden van belangenconflicten
 • de vrijheid van meningsuiting maar de plicht tot discretie
 • recht op informatie vorming en opleiding
 • verbod van cumulatie zonder voorafgaande toelating
 • recht om het persoonlijk dossier in te kijken.

Het niet-respecteren of het verwaarlozen van deze plichten  kan aanleiding geven tot een tuchtprocedure met als mogelijk gevolg een tuchtstraf.

Deze regeling is enkel van toepassing op de federale statutaire personeelsleden, met inbegrip van de stagiairs en de mandaathouders, en dus niet op de contractuele personeelsleden.

Reglementaire basis

De artikelen 77 tot 95 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937

Praktisch

 • De tuchtprocedures die gestart worden vanaf 1 oktober, vallen onder de nieuwe reglementering, zoals ze gewijzigd is door het koninklijk besluit van 3 augustus 2016, en de beroepen hiertegen kunnen ingediend worden bij de nieuwe raden van beroep.
 • De tuchtprocedures en de beroepsprocedures die lopende zijn op 1 oktober 2016 blijven geregeld door de bepalingen van toepassing voor die datum.

Pagina laatst gewijzigd op 29 september 2016.