Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 600 van 22 december 2009—Informatie inzake de personeelsenveloppe 2010, het strategisch personeelsplan 2010- 2012 en de eraan verbonden operationele personeelsplannen

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2010.