Skip to main content

Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid

Pagina laatst gewijzigd op 05 mei 2008.