Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 14 juni 2007 houdende de wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.