Skip to main content

Omzendbrief nr.597 van 10 augustus 2009 - Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een grieppandemie voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 21 augustus 2009.