Skip to main content

Ministerieel besluit van 3 december 2013 tot wijziging van het ministrieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut

Pagina laatst gewijzigd op 03 januari 2014.