Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 674 van 25 november 2019 - Eindejaarstoelage 2019 (federaal administratief openbaar ambt)

Pagina laatst gewijzigd op 17 januari 2020.