Skip to main content

Over de federale overheid

Wist je dat zowat 70.000 mannen en vrouwen in de federale diensten elke dag werken aan het welzijn van alle burgers van ons land?

Ze kozen om vele redenen voor de federale overheid:

  • de diversiteit van de opdrachten die ze vervult en die aansluiten bij de prioriteiten van de federale regering
  • de waarden die ze uitdraagt, waaronder de voortdurende zorg om ertoe bij te dragen dat elke burger toegang heeft tot de essentiële diensten waarop hij recht heeft, en op die manier tot meer sociale cohesie te komen
  • de verscheidenheid van de entiteiten waaruit ze is samengesteld
  • de troeven die ze als werkgever biedt, en die van 2006 tot 2010 werden bekroond met de titel "Top Employer", in 2012 met de titel "Most attractive employer" bij de Randstad Awards en in 2013 met een mooie tweede plaats in de categorie 'publieke diensten' van dezelfde Randstad Awards.

Op de volgende pagina’s ontdek je de prioriteiten, de waarden en de structuur van de federale overheid.

Pagina laatst gewijzigd op 26 juli 2016.