Skip to main content

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen

Pagina laatst gewijzigd op 06 september 2019.