Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Omzendbrief nr. 623 van 11 januari 2013 Informatie inzake de personeelsenveloppes 2013 en 2014 en de personeelsplannen 2013

Pagina laatst gewijzigd op 28 januari 2013.