Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie

Pagina laatst gewijzigd op 11 mei 2011.