Skip to main content

Koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoƶrdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap de hiƫrarchie vormen

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2011.