Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk

Pagina laatst gewijzigd op 04 juli 2014.