Skip to main content

Koninklijk besluit van 13 juni 2010 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2010.