Skip to main content

Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden

Pagina laatst gewijzigd op 20 februari 2009.