Skip to main content

Copyright en hergebruik

Verantwoordelijke uitgever

Alfons Boon

Voorzitter van het directiecomité ad interim

Beheerder van de site

fedwebteam@bosa.fgov.be

Ontwerp en opvolging

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) van de Belgische federale overheid is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van de site www.fedweb.belgium.be.

Copyright

© Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens op deze site het eigendom van de FOD Beleid en Ondersteuning. Tenzij anders vermeld zijn de rechten niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding:
'Bron: FOD Beleid en Ondersteuning

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten het volgende vermelden: "de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt" en de bron.

Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan de FOD Beleid en Ondersteuning te bezorgen.

Voorwaarden voor hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden goedgekeurd. De goedkeuring moet schriftelijk worden aangevraagd bij de verantwoordelijke uitgever op het adres van de FOD Beleid en Ondersteuning. De vraag zal zo vlug mogelijk worden beantwoord, overeenkomstig de reglementering inzake het hergebruik van overheidsinformatie (koninklijk besluit van 29 oktober 2007).

Als de aanvraag is goedgekeurd, is de aanvrager verplicht om de FOD Beleid en Ondersteuning de resultaten van het hergebruik van de tot zijn beschikking gestelde informatie te bezorgen.

Hyperlinks

Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze site mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

Pagina laatst gewijzigd op 30 januari 2019.