Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Gebruiksvoorwaarden

Verantwoordelijke uitgever

Nico Waeyaert

Voorzitter van het directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning

Beheerder van de site

fedwebteam@bosa.fgov.be

Ontwerp en opvolging

De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) van de Belgische federale overheid is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van de site www.fedweb.belgium.be.

Copyright

© Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens op deze site het eigendom van de FOD Beleid en Ondersteuning. Tenzij anders vermeld zijn de rechten niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding:
'Bron: FOD Beleid en Ondersteuning

Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten het volgende vermelden: "de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt" en de bron.

Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan de FOD Beleid en Ondersteuning te bezorgen.

Voorwaarden voor het hergebruik (Creative Commons-0 licentie)

  • Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website vrij van rechten. Ze kan onvoorwaardelijk worden hergebruikt voor privé-, verenigings-, wetenschappelijke en commerciële doeleinden. De federale overheid raadt wel aan om de bron en datum van de hergebruikte informatie te vermelden.
  • Wanneer voorafgaande toestemming vereist is, of wanneer specifieke voorwaarden noodzakelijk zijn, worden de beperkingen voor hergebruik uitdrukkelijk vermeld. Het hergebruik van multimediamateriaal (foto' s, afbeeldingen, geluid, video' s enz.), met inbegrip van de inhoud die in downloadbare documenten staat (brochures, enz.), is altijd onderworpen aan voorafgaande goedkeuring.
  • De federale overheid stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website correct en actueel is. Wordt er toch een fout vastgesteld, dan verbindt ze zich ertoe om zo spoedig mogelijk de nodige correcties aan te brengen.

Meer informatie over toegang tot en hergebruik van overheidsinformatie vindt u op https://data.gov.be/nl/wettelijk-kader.

Hyperlinks

Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze site mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

Pagina laatst gewijzigd op 09 juni 2021.