Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

Pagina laatst gewijzigd op 09 maart 2022.