Skip to main content

Koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige overheidsdiensten

Pagina laatst gewijzigd op 18 maart 2009.