Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

HR regelgeving

Ondersteuning van de FOD BOSA

 1. Uitwerking en aanpassing van wet- en regelgeving
 2. Administratieve controles
 3. Beheer van commissies voor tuchtrechtelijke beroepsprocedures
 4. Advies, interpretatie, interpretatie, vragen en antwoorden

 

 1. Uitwerking en aanpassing van wet- en regelgeving
  De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) is verantwoordelijk voor het uitwerken of aanpassen van ontwerpteksten van wet- en regelgeving waarvoor de minister van Ambtenarenzaken bevoegd is en die betrekking hebben op de loopbanen van federale personeelsleden.

  De technisch-juridisch deskundigen en adviseurs van de FOD worden hierbij van geboorte tot publicatie van een wettekst of regelgeving bij alle fasen van het proces betrokken:
  • voortdurend analyseren van alle relevante informatie om een duidelijk beeld te geven van eisen behoeften in verband met een loopbaan bij de federale overheid
  • verbeteren van bestaande regelgeving voorstellen of nieuwe regelgeving ontwerpen
  • voorstellen omzetten naar wetsontwerpen, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten en omzendbrieven om goedgekeurde voorstellen te kunnen uitvoeren
  • verdedigen van voorstellen in werkgroepen, bij de strategische cel van de minister en andere betrokkenen en zorgen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
    
 2. Administratieve controles

  De FOD BOSA is belast met de administratieve controle: de procedure voor de controle van bepaalde wetsontwerpen, ontwerpen van koninklijk besluiten en ministeriële besluiten die ter goedkeuring aan de minister van Ambtenarenzaken worden voorgelegd.

  Deze controle gebeurt bij voorontwerpen en projecten die betrekking hebben op:
  • de vaststelling of wijziging van de kaders van de federale diensten en bijzondere overheidsorganen
  • het geldelijk personeelsstatuut van deze diensten en
  • voor zover dit wettelijk of reglementair is geregeld, de statutaire bepalingen voor het personeel ervan

  • De FOD BOSA analyseert dus de voorstellen die door specifieke diensten worden ingediend en waarvoor de minister van Ambtenarenzaken zijn akkoord moet geven over de inhoud van het dossier, de voorafgaande formaliteiten, de naleving van hogere hiërarchische normen, enz

   Daarnaast brengt de FOD zijn deskundigheid in door de onderhandelingscomités aan te wijzen die bevoegd zijn voor projecten op het gebied van administratieve en geldelijke statuten.
 3. Beheer van commissies voor tuchtrechtelijke beroepsprocedures

  De FOD BOSA beheert de Raad van Beroep inzake tuchtzaken die beroepen ontvangt van alle federale ambtenaren na een disciplinaire sanctie. De Raad van Beroep bestaat uit een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling. Meer info op Fedweb
   
 4. Advies, interpretatie, interpretatie, vragen en antwoorden

  De FOD BOSA is in zekere zin een megadeskundige die complexe loopbaanvragen van andere federale departementen kan beantwoorden. In dit verband zorgt de FOD ervoor dat de jurisprudentie van loopbaangerelateerde teksten consistent is door advies te geven over specifieke kwesties ter ondersteuning van andere diensten of door onduidelijke of omstreden bepalingen te interpreteren.

Pagina laatst gewijzigd op 01 februari 2018.