Skip to main content

Aanbod innovatie

Innovatiegerichtheid is een ingesteldheid en vraagt een daarbij horende cultuur en gedrag. De volledige organisatie is er dus bij betrokken.

Daarom geeft de FOD Beleid en Ondersteuning vorm aan een ‘geïntegreerd aanbod inzake innovatie’ en biedt het hiervoor ondersteuning aan. Het is de bedoeling om samen met de klanten verder invulling te geven aan dit aanbod.

Het aanbod bestaat uit 5 stappen (zie schema). Organisaties die dat wensen kunnen een beroep doen op de ondersteuning van de FOD Beleid en Ondersteuning voor één of meerdere stappen of voor het geheel.

1. Innovatiereferentiekader
2. Innovatieproces
3. Innovatietools en ondersteuning
4. Innovatieplatform en partnerships
5. Goede praktijken

Voor elk onderdeel is meer toelichting te vinden door op bovenstaande links te klikken.

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.