Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Doelgericht werken

De manier waarop je een project organiseert en de wijze hoe je omgaat met de weerstand tegen de verandering hebben een invloed op het al dan niet slagen van je project.

Iedere projectleider wil zijn of haar project tot een succes brengen. Een gedegen voorbereiding, geplande uitvoering en correcte afronding zijn sleutelfactoren voor het welslagen van je project. Projectwerking helpt je om je project op een gestructureerde manier te organiseren.

Elk project heeft zijn voor- en tegenstanders. Weerstand tegen verandering is een niet te onderschatten risicofactor. Door de verandering te beheren en geleidelijk aan in te voeren, ondersteund door communicatie, kan je zelfs de grootste tegenstanders overtuigen van het nut en de noodzaak van je project.

Veranderingsmanagement en communicatie zijn essentiële thema’s die je in elk project moet opnemen.

Als erkenning van dit extra werk, kunnen projectmedewerkers een projecttoelage aanvragen. Alle informatie hierover vind je onder het thema ‘projectwerking’.

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.