Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

III Innovatietools en ondersteuning

Er komt heel wat kijken bij innovatie. Verschillende rollen/taken moeten een invulling krijgen.

Per stap in het innovatieproces verzorgt het de FOD Beleid en Ondersteuning coaching en wordt specifieke methodologie aangereikt.

Onderstaande lijst geeft een summier overzicht:

Dromen:

  • Ideeënmanagement, brainstorming, creativiteitsrondes, fora,  brown paper, …

Denken:

  • Waardebepaling, benchmarking, SWOT-analyses, PEST(EL)-analyses, mixed teams, …

Durven:

  • Business cases, goede praktijken, PDCA-cyclus, risico-analyses, kosten-batenanalyses, …

Duiken:

  • Projectmanagment, prototyping, pilootprojecten, road mapping, portfoliomanagement, …

Doen:

  • Ketenmanagement, allianties, Lean production, change management, ondernemerschap, ...

Wenst jouw organisatie ondersteuning bij een bepaalde stap in het innovatieproces op vlak van coaching of methodologische begeleiding, dat staat de FOD Beleid en Ondersteuning voor je klaar.

Ga naar  overzicht aanbod- stap -1 -2 - 3 -4 - 5

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2017.