Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Aanbod klantgerichtheid

Klantgerichtheid is een waarde en vraagt een daarbij horende cultuur en gedrag. De volledige organisatie is er dus bij betrokken.

Daarom ontwikkelde de FOD Beleid en Ondersteuning een ‘geïntegreerd aanbod inzake klantgerichtheid’ en biedt ze hiervoor ondersteuning aan.

Dit aanbod bestaat uit 8 stappen (zie schema). Organisaties die dat willen kunnen een beroep doen op de ondersteuning van de FOD Beleid en Ondersteuning ofwel voor één of meerdere stappen, ofwel voor het geheel.

8 stappen klantgerichtheid: 1 zelfevaluatie 2 klantengroepen, product- en dienstverlening 3 klantencharter 4 informeren en sensibiliseren 5 klantenbevragingen 6 klachtenmanagement 7 continue verbetering 8 goede praktijken

Voor elk onderdeel is meer toelichting te vinden door op bovenstaande links te klikken.

Pagina laatst gewijzigd op 18 december 2019.