Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Prestatiebeheer

Het prestatiebeheer binnen de federale overheid is gekoppeld aan de evaluatie. De FOD Beleid & Ondersteuning biedt ondersteuning aan de federale organisaties om een vlot verloop van dit proces te faciliteren.

  • Advies, interpretatie, vraag en antwoord: de experten op het vlak van reglementering van de FOD Beleid en Ondersteuning beantwoorden alle complexe vragen die HR-experten formuleren met betrekking tot evaluatie​
  • Crescendo is een webtoepassing die toelaat om de volledige evaluatiecyclus online te beheren. Deze toepassing wordt op vraag ter beschikking gesteld van de federale organisaties. Daarnaast wordt een begeleiding voorgesteld voor een optimaal gebruik van de tool. ​
  • Brochures en opleidingen over de verschillende aspecten van de evaluatiecycli worden voorgesteld aan de medewerkers, evaluatoren en geëvalueerden.​
  • Een raamcontract met een onafhankelijke firma biedt aan de federale organisaties een ondersteuning bij de evaluatie van hun mandaathouders. Het gebruik van dit raamcontract is facultatief voor de evaluatie van de mandaathouders van niveau n-1 en verplicht voor de mandaathouders van het niveau n. Voor de evaluatie van deze laatste categorie wordt de procedure opgestart door de FOD Beleid & Ondersteuning.​
  • De FOD Beleid & Ondersteuning organiseert de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie. Deze commissie is bevoegd voor de beroepen  inzake evaluatie en voor de stage binnen de FOD/POD’s en het Ministerie van Defensie. ​
  • De FOD Beleid & Ondersteuning organiseert de raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren. Deze raad van beroep is bevoegd voor de beroepen ingediend door ambtenaren van de FOD/POD’s en het Ministerie van Defensie. ​

U werkt in een stafdienst Personeel en Organisatie binnen de federale overheid en u wenst meer informatie over deze diensten?  ​

-> Contacteer de FOD Beleid & Ondersteuning via info@bosa.fgov.be

Pagina laatst gewijzigd op 31 januari 2018.