Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Strategisch werken

Overheidsdiensten die een verschil willen maken hebben nood aan een goed uitgewerkte strategie. Die laat toe om de focus te leggen op wat echt belangrijk is voor de organisatie in haar relatie met haar omgeving. Het management en de medewerkers streven naar hetzelfde doel en door continue opvolging van de doelen kan je tijdig ingrijpen.

Overheidsmanagers denken na over de strategische positie van hun organisatie, stellen managementplannen of bestuursovereenkomsten op, schrijven personeelsplannen en volgen de resultaten met balanced scorecards. Hierbij kunnen ze een beroep doen op de FOD Beleid en Ondersteuning.

De strategie moet leven in de organisatie, zoniet heeft ze geen slaagkans. Elke medewerker moet daarom weten wat van hem of haar verwacht wordt én moet zich hierbij betrokken voelen.

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.