Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Loopbaan management

Het Loopbaancentrum van de FOD Beleid en Ondersteuning ondersteunt een modern en flexibel HR-beleid dat aan iedere medewerker kansen biedt om zijn federale loopbaan te verrijken.
Het biedt een waaier aan diensten en hulpmiddelen om de federale organisaties begeleiding te geven om de loopbaan van hun medewerkers bij de federale overheid te stimuleren in de verschillende loopbaanfases:
 • Competentiebilan : Zijn er in je organisatie medewerkers die zich door een herstructurering,  re-integratie na ziekte of na een langdurige afwezigheid beroepshalve moeten heroriënteren? Stel een competentiebilan voor! Op basis van individuele gesprekken en tests krijgt de medewerker een duidelijker beeld van zijn competenties, middelen en interesses, en ziet hij perspectieven qua beroepsoriëntatie. Meer info
   
 • Bij de loopbaanbegeleiding doorlopen de medewerkers 5 coachingsessies  over een periode van maximum 6 maanden. Deze sessies worden begeleid door een ervaren loopbaanbegeleider die verschillende tools zoals de Loopbaanankers van Schein, het Waardenonderzoek (via kaartenspel), de Competentie-analyse (via kaartenspel), de Talententool van Luk De Wulf, de MBTI, het kwadrant van Hoffman, de Beroepenlijst van Holland, de 360°-feedback, de Jobcrafting… alsook oefeningen, gesprekstechnieken en vragenlijsten hanteert om de blik van de coachee op zijn talenten en zijn loopbaan te verruimen.
 • Het Talent Plus-netwerk groepeert en ondersteunt de loopbaanbegeleiders van verschillende federale organisaties door het organiseren van intervisies en opleidingen.   Op die manier vormen de loopbaanbegeleiders een hechte  professionele groep die dezelfde kwaliteit garanderen en die ingezet kunnen  worden  in de verschillende federale organisaties. Daar waar het relevant is, kan er voor het personeel dus een loopbaanbegeleider worden voorzien die geen deel uitmaakt van de eigen organisatie. Meer over Talent plus
 
 • Het heroriënterings- en reïntegratietraject biedt de medewerkers de kans om hun loopbaan te heroriënteren nadat ze hun functie verloren hebben om medische redenen of door een reorganisatie of nadat ze teruggekeerd zijn na een afwezigheid van minstens 6 maanden. Ook wie zijn loopbaan een nieuwe wending wil geven  na een loopbaanbegeleiding, kan aan dit traject deelnemen als zijn organisatie daarmee instemt. Via dit traject worden er onder andere oriënterende stages van 6 maanden aangeboden in de eigen organisatie of in een andere organisatie.

  Het Loopbaancentrum biedt gedurende het volledige traject ondersteuning  zowel aan de organisatie die de aanvraag voor  zijn medewerker doet als  aan de  organisatie(s) waar opdrachten worden uitgevoerd. Op dit moment worden de trajecten enkel aangeboden voor medewerkers van 7 organisaties die in een pilootproject zich ertoe hebben verbonden de heroriëntering van hun personeel te stimuleren:
  • de FOD Sociale Zekerheid
  • de FOD Binnenlandse Zaken
  • de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • de FOD Beleid en Ondersteuning
  • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • de FOD Mobiliteit en Vervoer
  • Fedasi
  • de FOD Economie.
    
 • Team crafting of hoe stimuleer je het gebruik van talenten binnen een team?: via de team crafting-aanpak kunnen de activiteiten van een team gelinkt worden met de talenten van de medewerkers om zo de samenwerking, de motivatie en de tevredenheid op het werk te verbeteren. Het Loopbaancentrum heeft een workshop ontwikkeld die in halve dagen wordt gegeven en biedt begeleiding aan teams of HR-diensten die team crafting willen implementeren in hun organisatie.  Meer over Teamcrafting
   
 • Het project Talent on the Move (ToM) wil de loopbaan van de medewerkers stimuleren door de regels voor mobiliteit te vereenvoudigen en een loopbaanbegeleiding op maat aan te bieden waardoor de medewerker zichzelf beter leert kennen en de juiste keuzes kan maken. Op die manier kunnen de talenten van de federale overheid hun loopbaan verrijken en hun competenties delen binnen de ontvangende organisaties.
   
 • Outplacement is een individuele of collectieve begeleiding die de werknemer in staat stelt om zo snel mogelijk een job te vinden bij een nieuwe werkgever of om een zelfstandige activiteit te ontwikkelen. Het Carrièrecentrum stelt federale organisaties een lijst van outplacementbedrijven ter beschikking en vergemakkelijkt het gebruik ervan door middel van een raamovereenkomst. Meer informatie over outplacement op federaal niveau
   
 • Ambtenaren die hun talenten willen ontdekken en meer te weten willen komen over die talenten kunnen de workshop "Kiezen voor talent" van het Loopbaancentrum volgen. In deze eendaagse workshop zullen de deelnemers via verschillende oefeningen in subgroepen ontdekken hoe hun talenten hun energie op het werk een boost kunnen geven. Wie meer te weten wil komen over talenten kan eveneens terecht op het online selfservice platform. Federale organisaties die een talentontwikkelingsproject willen opzetten kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project.

  Meer info over:


Meer info

 • Werk je voor een stafdienst Personeel en Organisatie bij de federale overheid en wil je meer informatie over deze diensten? Neem contact op met het Loopbaancentrum van de FOD Beleid en Ondersteuning via careercenter@bosa.fgov.be
 

Pagina laatst gewijzigd op 24 juni 2021.