Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

EFQM

De European Foundation for Quality Management, kortweg EFQM, werd in 1988 opgericht door veertien grote Europese bedrijven. Zij stelden zich tot doel om een voortdurende uitmuntendheid te bereiken in de Europese economie. Om de organisaties daarbij te helpen, ontwikkelde de stichting het EFQM-model.

Definitie

Het EFQM Excellence 2000-model is een praktisch en eenvoudig model waarmee organisaties een zelfevaluatie kunnen uitvoeren. Dit holistisch model benadert de organisatie vanuit verschillende invalshoeken. Deze invalshoeken zijn terug te vinden in de negen criteria van het model.

Doel

De bedoeling van dit model is duidelijk: het is een instrument in het streven naar uitmuntendheid, waarvan het CAF een vereenvoudigd model is. Je kan het model op verschillende manieren gebruiken:

  • als een zelfevaluatie van de organisatie
  • voor benchmarking met andere organisaties
  • voor het identificeren van verbeterpunten
  • voor het introduceren van een nieuwe denkwijze binnen de organisatie
  • als structuur voor het managementsysteem van de organisatie

Aanpak

Het model is onderverdeeld in negen criteria. Elk criterium is verder opgesplitst in verschillende subcriteria die telkens meer in detail een bepaald deelaspect behandelen. De negen criteria zijn:

 1. leiderschap
 2. beleid en strategie
 3. medewerkers
 4. partnerschappen en middelen
 5. processen
 6. resultaten bij klanten
 7. resultaten bij medewerkers
 8. resultaten in de samenleving
 9. resultaten van de sleutelprestatie

Criteria één tot en met vijf worden de ‘enablers’ genoemd, criteria zes tot negen de ‘results’. Deze negen criteria dekken de verschillende domeinen in een organisatie af en vormen de leidraad tijdens de zelfevaluatie.

De zelfevaluatie gebeurt door het toekennen van scores aan de criteria en subcriteria. De scores voor de criteria en subcriteria worden berekend op basis van antwoorden op een aantal vragen die per subcriterium gesteld worden.

De toepassing van het EFQM-model blijft exponentieel groeien. Bedrijven of overheidsorganisaties die momenteel een EFQM-zelfevaluatie toepassen, zijn het unaniem eens over de belangrijkste voordelen van deze zelfevaluatie:

  • betere identificatie van gebieden voor verbetering
  • nieuwe stimulans voor continue verbetering
  • omvattend instrument om alle bestaande verbeteringsinspanningen in te kaderen en te visualiseren
  • stijgende klantgerichtheid

Pagina laatst gewijzigd op 20 juni 2011.