Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Kwaliteitsgericht werken

Kwaliteit binnen overheidsdiensten gaat verder dan enkel de kwaliteit van het product of de dienst. De volledige organisatie wordt ondergedompeld in een ‘kwaliteitsbad’: het management, de processen, het personeelsbeleid, de resultaten, …  Onderstaande modellen en methodes laten toe de kwaliteit van de organisatie te meten en te structuren. Zij zijn echter geen doel op zich maar een eerste stap naar integrale kwaliteitszorg en de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Het Common Assessment Framework (CAF) werd op het einde van de 20ste eeuw ontwikkeld op vraag van de Europese ministers van Ambtenarenzaken. Het model is specifiek voor de publieke sector ontwikkeld en moet een nauwere samenwerking bij de modernisering van de publieke sector binnen Europa stimuleren en vereenvoudigen.

De European Foundation for Quality Management ontwikkelde begin de jaren ’90 het EFQM-model om organisaties over heel Europa aan te sporen werk te maken van integrale kwaliteitszorg. Met dit model kunnen organisaties hun niveau van uitmuntendheid of excellentie meten en verbeterpunten identificeren.

Terwijl het CAF- en het EFQM-model gebaseerd zijn op de principes van integrale kwaliteitszorg, is ISO voornamelijk gericht op het product en de productieprocessen. De ISO-normen worden ontwikkeld door de International Organization for Standardization, ’s werelds grootste ontwikkelaar van internationale standaarden. De standaarden voor kwaliteitsborging zijn opgenomen in de ISO 9000:2000-serie.

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.