Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Balanced Scorecard

De balanced scorecard (BSC) is begin de jaren ’90 ontwikkeld door het Amerikaans duo Kaplan en Norton. Tijdens hun onderzoek naar performantiemeetsystemen bij organisaties stelden zij vast dat een éénzijdige aandacht op hoofdzakelijk financiële maatstaven niet langer volstond om een organisatie te sturen. Andere aspecten zoals interne processen, innovatie, … spelen ook een rol in het besturen van een organisatie. Een bredere kijk was nodig en de BSC werd ontwikkeld.

Definitie

De balanced scorecard is een performantiemeetsysteem om met indicatoren de organisatie te sturen vanuit verschillende strategische oogpunten/invalshoeken. Met de BSC kan je nagaan of de vooropgestelde doelstellingen bereikt (kunnen) worden. De BSC geeft je ook een overzicht van de prestaties van de organisatie. Je ziet in één oogopslag of de organisatie nog op de juiste koers vaart.

Doel

Het doel van de BSC is de organisatie objectieve feiten te geven over de activiteiten en resultaten van de organisatie. Om te weten hoe effectief en efficiënt je diensten zijn, moet je beschikken over feiten en gegevens. Met objectieve feiten kan je de juiste verbeteropportuniteiten vaststellen en bijsturen.

Aanpak

Bij een BSC vertaal je de missie, de visie en de doelstellingen van een organisatie in meetbare indicatoren om deze vervolgens op te volgen. Voor elke indicator wordt een norm bepaald waarmee de reële prestatie vergeleken wordt. De indicatoren dienen vier domeinen af te dekken:

  • resultaten op sociaal, politiek en financieel vlak
  • effect op klanten, belanghebbenden en partners
  • interne processen
  • leren en groeien

Zoals de naam het al aangeeft, is het belangrijk dat deze vier domeinen "in balans" zijn.

Wanneer je alle indicatoren en normen bepaald hebt, kan je de prestaties van je organisatie meten. Indicatoren die de opgelegde normen niet halen, kunnen op mogelijke 'problemen’ duiden. Door naar de oorzaak hiervan te zoeken, kan je wijzigingen doorvoeren om alsnog de norm te halen.

Een BSC kan enkel haar nut bewijzen indien je de indicatoren blijft opvolgen. De voordelen van een BSC zijn vaak pas zichtbaar op lange termijn. Het stelselmatig opvolgen vraagt dan ook heel wat discipline en doorzettingsvermogen. Maar eens de BSC in gebruik is, is ze als het ware de cockpit van je organisatie en brengt ze onder andere volgende voordelen met zich mee:

  • meer structuur in de peilingen, zichtbare verbanden tussen de metingen
  • concrete vertaling van de strategie in prestatiemaatstaven
  • overzichtelijke rapporten over de verbeteringen in de organisatie
  • betere interpretatie en analyse van informatie

Pagina laatst gewijzigd op 20 juni 2011.