Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

IV Innovatieplatform en partnerships

Innovatie is een breed gegeven en overstijgt regelmatig de eigen organisatie. Al was het maar omdat de behoeften en noden binnen organisaties vaak gelijklopen. Sommige organisaties vonden reeds een antwoord op hun behoeften en noden, anderen zijn nog volop op zoek naar gepaste respons. Het inspelen op initiatieven binnen andere organisaties kan dan ook inspirerend werken en de implementatie vergemakkelijken.

Binnen en buiten de federale overheid, zowel op nationaal als op internationaal vlak zijn er heel wat mensen actief binnen het domein innovatie. Elkaar ontmoeten en inspireren is dan ook zeer waardevol.

Dit kan op verschillende manieren: via formele of informele netwerken, contacten met gespecialiseerde denktanks, dienstverleners, academici,… of gewoon door een platform te bieden: naar aanleiding van het managementseminarie in Oostende (2011) werd er een wedstrijd gelanceerd om innovatieve ideeën te verzamelen en de kans te geven om ze te delen met anderen.

De FOD Beleid en Ondersteuning wil zich blijvend engageren om het platform levend te houden. Daarom zal er voort geïnvesteerd worden in het bijeenbrengen van mensen rond het thema innovatie. Hierbij wordt er onder andere ook gekeken naar partnerships en fora in binnen- en buitenland.

Op regelmatige basis zullen nieuwe impulsen gegeven worden aan het innovatieplatform (lanceren van wedstrijd, …).  Daarnaast zullen ook 'Innovatie Meeting Moments' georganiseerd worden.

Ken jij bijvoorbeeld mensen die bezig zijn met innovatie, of heb je zelf goede ideeën en wens je een klankbord. Neem gerust contact op en sluit je aan.

Ga naar  overzicht aanbod - stap - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.