Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Klantgerichtheid

Elke dag opnieuw maken de maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers op vrijwillige basis of verplicht gebruik van een dienst of product van de federale overheid. Zij hebben recht op correcte en klantgerichte dienstverlening.

Zij vormen de bestaansreden van je organisatie en zijn de eindgebruikers van de dienstverlening van jou en je collega’s.

Best normaal dus dat de federale overheid steeds meer belang hecht aan de relatie met de maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers.  Meer en meer worden de gebruikers als klanten erkend en behandeld.

Federale organisaties die een goede dienstverlening willen brengen en een goede werkgever willen zijn, werken aan een klantgericht beleid waarbij de klantbenadering een centrale rol speelt.

Klantbenadering is de wijze waarop de huidige en toekomstige behoeften van de klanten onderkend en beantwoord worden met respect voor het algemeen belang en de reglementering.

Aanbod FOD Beleid en Ondersteuning

Op het vlak van klantgerichtheid bieden zich een aantal opportuniteiten aan.

Met de ontwikkeling van bovenstaand aanbod, beogen wij:

  • de federale organisaties als betrouwbare klantgerichte partners en uitvoerders in de schijnwerpers te plaatsen
  • de federale ambtenaren te motiveren om klantbewuster op te treden
  • meer betrokkenheid van de klanten te bewerkstelligen
  • visibiliteit te geven aan goede klantgerichte praktijken.

Alleen door gezamenlijke inzet wordt een kwaliteitsvolle dienstverlening verkregen wat resulteert in een positieve instelling van onze klanten.

Je organisatie kan hiervoor een beroep doen op de ondersteuning van FOD Beleid en Ondersteuning.

Pagina laatst gewijzigd op 18 december 2019.