Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Optifed

Doel

Optifed is het federale efficiëntieprogramma, dat als doel heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten. Het spoort goede efficiëntiepraktijken op in de federale overheid om ze vervolgens op een projectbasis toe te passen in zoveel mogelijk diensten.

Samenstelling

De interne cel die het programma ondersteunt, is opgericht in maart 2012. Ze bestaat uit interne deskundigen uit de federale organisaties en werkt nauw samen met de 3 colleges van leidinggevende ambtenaren. De Eerste minister, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Programma’s

De Ministerraad van 13 juli 2012 gaf zijn fiat voor 8 programma's van de cel Optifed:

  • Costing-out: de prijsverschillen tussen de FOD's in de bestaande leveringscontracten verminderen om tot de beste prijszetting te komen
  • Procurement Governance: schaalvoordelen verwezenlijken bij standaardaankopen
  • Operationele uitmuntendheid: de operationele processen (administratie, diensten) stroomlijnen
  • Transversale ICT-projecten: besparen door gemeenschappelijke ICT-diensten te installeren
  • Menselijk kapitaal: het gebruik van de personeelsgerelateerde uitgaven optimaliseren
  • Herziening van systeemprocessen: de dienstenmodellen en de besluitvormingsprocessen grondig herzien
  • Het nieuwe werken: de manier waarop de werkorganisatie beheerd wordt en de organisatiecultuur herzien
  • Hefbomen: de cel Optifed zal hefbomen ontwikkelen die de verbeteringsprocessen ondersteunen. Deze hefbomen vormen een structurele basis waarop de FOD's kunnen steunen bij hun besluitvorming op het vlak van de toekenning van budgetten en de herziening van processen.

Projecten

Federale organisaties kunnen projecten voorstellen in het kader van de programma’s. Deze projecten moeten transversaal zijn, ze mogen geen terugkerende kosten veroorzaken en de uitvoering van het project moet een rechtstreekse impact hebben op de dienstverlening van de overheidsdienst.

Ze worden geanalyseerd door Opfited en het budget wordt project per project goedgekeurd door de Ministerraad vóór ze van start gaan.

ProjectenPersberichten
Fedoclean (Ministerraad van 19 april 2013)Persbericht 19 april 2013
Geolocalisatiedienst (Ministerraad van 19 april 2013)Persbericht 19 april 2013 
BI - Federaal governance model voor databeheer (Ministerraad van 19 april 2013)Persbericht 19 april 2013
e-PV (Ministerraad van 19 april 2013)Persbericht 19 april 2013
Verzameling van medische gegevens voor personen met een handicap (Ministerraad 14 maart 2013)Persbericht 14 maart 2013
Het nieuwe werken (Ministerraad 22 februari 2013)Persbericht 22 februari 2013
Lean Academy (Ministerraad 7 februari 2013)Nieuws Fedweb 8 februari 2013
Costing out: mobiele telefonie (Ministerraad 1 februari 2013)Persbericht 1 februari 2013
OptimaS Online rekruteren - Selor (Ministerraad 11 januari 2013)Nieuws Selor januari 2013
Reduceren van printer- en fotokopieerpark - FOD Financiën, Papyrus II (Ministerraad 13 december 2012)Persbericht 13 december 2012
E-facturatie (Ministerraad 13 december 2012)Persbericht 13 december 2012
Costing out: diensten gefactureerd door de NMBS (Ministerraad 13 december 2012)Persbericht 13 december 2012
Costing out: postdiensten (Ministerraad 30 november 2012)Persbericht 30 november 2012

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2013.