Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

I. Ontwikkelen van een innovatiereferentiekader

 

Een innovatieve organisatie: een strategische keuze.

Innovatie binnen de overheidssector maakt deel uit van het referentiekader van de implementatie van de doelstellingen van de Lissabonstrategie:

 • het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van de overheidsadministratie om de overheidsuitgaven en de doorlooptijd te verminderen en zo een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven te verzekeren
 • het verbeteren van de wetgevingstechnieken door RIA (Regulatory Impact Assessment) en betere regelgeving
 • het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers om een beter bedrijfsklimaat te verkrijgen
 • het versterken van de competitiviteit als antwoord op de economische crisis
 • het implementeren van institutionele veranderingen, het vinden van synergie en het opzetten van efficiëntere structuren waardoor overlappingen worden weggewerkt en het aantal administraties wordt verminderd
 • het stimuleren en het mogelijk maken van innovatie als hefboom om de productiviteit in alle economische sectoren te verhogen
 • het versterken van de openbaarheid en aansprakelijkheid, het vrijmaken van informatie voor de burgers als onderbouw van het overheidsoptreden en het onderwerpen van de overheidsprestaties aan de evaluatie van de belanghebbende actoren.

Daarom is het belangrijk dat niet enkel iedereen binnen de organisaties samen met het management van je organisatie nadenkt over het referentiekader, maar ook dat stakeholders ingeschakeld worden om vorm te geven aan dit referentiekader. Een innovatieve organisatie krijg je niet van vandaag op morgen. De bijhorende cultuur dient te groeien. Innovatie mag zich ook niet beperken tot de organisatie, het is een blikopener.

Daarenboven vraagt het inzet van middelen die niet noodzakelijk leiden tot resultaten. Niet elk idee zal omgezet worden in nieuwe processen of nieuwe product- of dienstverlening.

Indien je organisatie aan innovatie wil werken en een innovatie-referentiekader wenst te ontwikkelen, dan kan zij steeds een beroep doen op de FOD Beleid en Ondersteuning.

Daarnaast stelt de FOD ook een zelfevaluatie innovatie ter beschikking die je organisatie in staat stelt om zicht te krijgen op haar maturiteitsniveau inzake innovatie.

Er is eveneens een vragenlijst ter beschikking en er wordt een begeleiding op maat aangeboden.

De vragenlijst is opgebouwd rond 5 assen:

 1. Strategie
 2. Relatie
 3. Structuur
 4. Cultuur
 5. Resultaat

Per as wordt het niveau van innovatiematuriteit in een aantal structurele elementen ontleed. Voor elk van deze assen zijn er tien vragen waarvan één samenvattende vraag.

Het doel van deze bevraging is om via de interne mening een zicht te krijgen op de huidige en gewenste innovatiematuriteit binnen je organisatie en een actieplan uit te werken om de innovatiematuriteit te optimaliseren.

Ga naar  overzicht aanbod - stap - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.