Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Het nieuwe werken: NWoW

nwow

 

 

 

 

 

Naar aanbod NWoW in 4 werven.

NWoW en overheid: een aanwezig gegeven

Als medewerker van de federale overheid heb je hoogstwaarschijnlijk de term NWoW al horen vallen. Is in jouw organisatie de prikklok afgeschaft, heb je glijdende uren, doe je misschien aan telewerk, kan je een werkplek kiezen naargelang de activiteit die je uitvoert, heb je een clean desk-beleid,… allemaal elementen van NWoW. Kortom binnen de Federale Overheid is het NWoW een aanwezig gegeven.

NWoW, het begrip afbakenen

NWoW is de afkorting voor New Way of Working, ‘het nieuwe werken’.

Meer algemeen omschrijven we NWoW als een andere wijze van werken, die inspeelt op de verwachtingen en behoeften van klanten. Het legt de focus op het behalen van resultaten door de medewerkers te responsabiliseren binnen een mensgerichte organisatiecultuur die op vertrouwen steunt. Deze wijze van werken is flexibel en mobiel en maakt gebruik van nieuwe technologie. Dit alles gebeurt in dynamische werkomgevingen waarbij voor elke taak een geschikte werkplek is voorzien.

Het afbakenen van het begrip NWoW is dus niet zo eenvoudig. Daarom is maatwerk nodig voor het bepalen van NWoW binnen jouw organisatie. Alles dient namelijk in lijn zijn met de specifieke behoeften en verwachtingen van de klanten van jouw organisatie, de gewenste organisatiecultuur, de interne processen en nodige faciliteiten die daarmee gelinkt zijn.

Als jouw organisatie NWoW wil doorvoeren, dan dient jouw organisatie zich daar goed op voor te bereiden.

NWoW, een nieuwe balans

Vandaag biedt de technologische evolutie en ontwikkeling heel wat mogelijkheden om onze wijze van leven en werken anders te organiseren. We hebben zeg maar de wereld letterlijk in onze handen gekregen: we werden mobiel, grenzen zijn vervaagd en we hebben de mogelijkheid om te kiezen.

NWoW biedt de mogelijkheid om een nieuwe balans tussen het private en professionele leven vorm te geven.

Aanbod van de FOD Beleid en Ondersteuning

Op het vlak van NWoW bieden zich een aantal opportuniteiten aan.

Met de ontwikkeling van bovenstaand aanbod, streven wij ernaar:

  • een klant- en resultaatsgerichte focus te bekomen, door medewerkers binnen de federale organisaties te stimuleren voor het nemen van verantwoordelijkheid
  • een klant- en resultaatsgerichte focus te bekomen, door responsabilisering van de medewerkers binnen de federale organisaties
  • een mensgerichte cultuur gestoeld op vertrouwen te implementeren binnen de federale organisaties
  • een flexibele en mobiele invulling te geven aan werken binnen de federale organisaties en zo een attractieve werkgever te blijven
  • het invoeren van dynamische werkomgevingen binnen de federale organisaties die efficiënt gebruikt worden en beter afgestemd zijn op de uit te voeren taken
  • een bijdrage te leveren in het streven naar kostenefficiëntie binnen de Federale Overheid.

Alleen door gezamenlijke inzet wordt NWoW verkregen.

Jouw organisatie kan hiervoor een beroep doen op de ondersteuning van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.