Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Strategische positionering

Organisaties moeten een meerwaarde brengen voor hun omgeving, klanten en belanghebbenden. Dit is hun bestaansreden. Elke organisatie, en dus ook elke overheidsdienst, is een instrument om een bepaalde opdracht (de missie) uit te voeren en te realiseren na een concrete visieontwikkeling. Deze laatste steunt op een oefening waar de beschrijving van de organisatie in de toekomst wordt geprojecteerd in functie van het uitgestippelde beleid en de beschrijving van de verwachte contextuele veranderingen op politiek, economisch, sociaal en technologisch vlak.

Missie en visie moeten expliciet en duidelijk worden verwoord om de gekozen koers te houden in een voortdurend veranderende omgeving. De activiteiten die steunen op de aldus uitgetekende fundamenten geeft u de middelen om bedreigingen te anticiperen.

Definitie en doel

De strategische positionering van je organisatie geeft weer welke plaats zij inneemt in haar omgeving en ligt aan de basis van haar interne en externe zichtbaarheid. Door een duidelijke strategische positionering uit te werken, schep je klaarheid in de manier waarop je organisatie een meerwaarde wil leveren aan de klanten (bedrijven en burgers), belanghebbenden (men spreekt ook over “stakeholders”) en de andere overheidsdiensten. Zij neemt de gewilde plaats in en consolideert deze in haar omgeving op voorwaarde dat haar sturing doelgericht en coherent is.

Aanpak

Om je strategische positionering te bepalen, moet je een antwoord formuleren op volgende vragen:

 1. Wat is het doel van je organisatie?
  • Welke opdrachten staan er in de wetgeving enerzijds en de beleidsnota van uw voogdijminister anderzijds?
  • Welke zijn de opportuniteiten en de bedreigingen?
 2. Waar staat je organisatie vandaag?
  • Wat zijn je sterke en zwakke punten van je organisatie?
  • Wie zijn je stakeholders (belanghebbenden) en klanten?
  • In welke omgeving is je organisatie actief?
  • Wat is de core-business en de know-how van je organisatie?
  • Hoe differentieert je organisatie zich?
  • Welke zijn de eisen van je klanten en de verplichtingen die daaruit voortvloeien?
 3. Hoe zal je organisatie evolueren binnen vijf jaar? 
  • Wat is je visie? Hoe zal de missie evolueren tijdens die 5 jaar?
  • Welke zijn de uitgewerkte strategische objectieven (drie à vijf jaar)?
  • Welke zijn de operationele objectieven die daaruit voortvloeien en die het uitrollen van de strategie mogelijk maakt?
 4. Hoe wil je deze doelen bereiken?
  • Met welke projecten, initiatieven en acties wil je de vooropgestelde doelen bereiken?
  • Welke middelen heb je hiervoor nodig?

De antwoorden op bovenstaande vragen leg je vast in je managementplan of bestuursovereenkomst. De uitvoering ervan moet efficiënt en doelgericht gebeuren en kan je opvolgen door middel van een balanced scorecard. Hierdoor kan je de strategische initiatieven sturen in functie van pertinente en gekwantificeerde indicatoren. 

Pagina laatst gewijzigd op 04 juli 2014.