Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) is ’s werelds grootste ontwikkelaar van internationale standaarden. Tussen 1947 en vandaag heeft ISO meer dan 16 500 normen gepubliceerd voor verschillende sectoren. Het ISO-netwerk bestaat uit de nationale normeringsinstituten van 157 landen en wordt gecoördineerd vanuit het Centraal Secretariaat in Genève, Zwitserland. België wordt vertegenwoordigd door het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Definitie

Een norm is een nauwkeurig omschreven specificatie waaraan een product of proces moet voldoen en waarmee de prestatie van het product of het proces gemeten kan worden. Een norm kan opgesteld zijn als een eis of een richtlijn. ISO heeft normen ontwikkeld voor verschillende sectoren en domeinen.In deISO 9000:2000 serie zijn bijvoorbeeld de eisen beschreven waaraan het kwaliteitssysteem van een organisatie moet voldoen en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid moet omgaan.

In een kwaliteitssysteem worden de productieprocessen gestandaardiseerd en vastgelegd door regels, procedures en instructies. Het doel van het systeem is de processen op een systematische manier te beheren zodat het resultaat van de processen (het product of de dienst) tegemoetkomt aan de verwachtingen van de klant.

Doel

Het doel van de ISO-9000:2000 normen is het kwaliteitssysteem in te richten en volledig te documenteren zodat het beheer ervan vergemakkelijkt wordt en het niveau behouden blijft.

Aanpak

Als je een ISO-certificaat wil krijgen, moet het volledige kwaliteitsbeleid uitgeschreven worden in een kwaliteitshandboek. De procedures, processen en werkinstructies moeten schriftelijk worden vastgelegd en daadwerkelijk uitgevoerd worden zoals ze beschreven zijn. Communicatie met de medewerkers speelt hierbij een grote rol. Het kwaliteitsbeleid moet gecommuniceerd worden; de procedures, processen en werkinstructies worden verspreid onder alle medewerkers.

Pagina laatst gewijzigd op 13 augustus 2008.