Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Functiebeschrijvingen

De federale overheid voert een personeelsbeleid waarin de verantwoordelijkheden van de medewerkers duidelijk beschreven zijn en als basis dienen voor de verschillende HR-processen.

Dankzij de functiebeschrijvingen krijgt elke medewerker zicht op de functie (attaché beleid B&B, attaché thesaurie, laborant, medewerker personeelsdienst, ...) en kan hij/zij de concrete loopbaanmogelijkheden ontdekken. De functiebeschrijvingen, opgebouwd uit onder andere een doel, resultaatgebieden, de positionering in de organisatie en een technisch en generiek competentieprofiel, geven een beeld van de verschillende verantwoordelijkheden en geven een objectieve basis aan de verwachtingen inzake prestaties en ontwikkelingsdoelstellingen die worden afgesproken tussen de medewerker en de leidinggevende in het kader van de evaluatiecyclus. De functiebeschrijvingen vormen ook de basis voor personeelsbewegingen zoals werving, bevordering en mobiliteit.

Meer informatie over de verschillende HR-processen:

18 functiefamilies

Voor een beter overzicht over de waaier van functies zijn er voor de volledige federale overheid 18 generieke functiefamilies gedefinieerd. Dit zijn groepen van functies die eenzelfde werkproces volgen, zoals bijvoorbeeld dossierbeheerders, controleurs en operationeel leidinggevenden (voor meer informatie zie federale cartografie - functiefamilies). De verschillende resultaatgebieden beschrijven de deelprocessen of stappen van het proces. In vergelijking met een functie, is een functiefamilie ruimer en meer algemeen opgesteld.

 

 

 

De functiebeschrijvingen van niveau A worden centraal beheerd door de FOD Personeel en Organisatie via de federale cartografie - functiebeschrijvingen. Er zijn gestandaardiseerde procedures voorzien voor het indienen, wijzigen en verwijderen van de functiebeschrijvingen. Alle functies van niveau A (meer dan 1.900) zijn ondergebracht in een beroepscategorie, een functiefamilie en een klasse.

Het beheer van de functiebeschrijvingen van de niveaus B, C en D blijft volledig in handen van de organisatie die ze opstelt. Die kan hiervoor een beroep doen op de generieke functiefamilies en de voorbeeldfuncties die ter beschikking staan op de federale cartografie.

De functiebeschrijvingen, zoals ze zijn opgenomen in de federale cartografie, bevatten enkel de algemene hoofdelementen van een functie. De functiebeschrijvingen moeten binnen de verschillende federale organisaties specifiek gemaakt worden en geplaatst worden binnen een bepaalde werkcontext. Er worden op dat moment ook generieke en technische competentieprofielen aan toegevoegd. Dit kan gebeuren via Crescendo, een applicatie om de evaluatiecyclus, de competentieprofielen en de functiebeschrijvingen elektronisch te beheren.

Tools

 • De federale cartografie:  www.federalecartografie.be
  De functiebeschrijvingen voor het niveau A worden gewogen en ingedeeld in een klasse. Voor de niveaus B, C en D werden generieke functiefamilies opgesteld. De federale cartografie is een databank die federale personeelsleden, personeelsdiensten en burgers een overzicht biedt van alle functies en functiefamilies die voorkomen binnen het federaal administratief openbaar ambt. Daarnaast bevat de federale cartografie ook een beveiligd gedeelte. Elke federale organisatie beschikt over een werkruimte om functiebeschrijvingen van niveau A aan te maken.
 • De template voor een functiebeschrijving van niveau A met verwijzing naar de federale cartografie (in  word-formaat (DOCX, 27.9 KB) - in  ODT-formaat (ODT, 13.64 KB) - in  pdf-formaat (PDF, 8.67 KB)
  Voor het niveau A moeten de geclassificeerde functiebeschrijvingen van de federale cartografie gebruikt worden. Daarom bestaat een specifieke versie van de template, waarbij de eerste 10 rubrieken vervangen worden door een verwijzing naar een functie van de federale cartografie.
 • De template voor een functiebeschrijving (in  word-formaat (DOCX, 38.15 KB) - in  ODT-formaat (ODT, 23.08 KB) - in  pdf-formaat (PDF, 110.82 KB)
  Deze template bestaat uit twaalf rubrieken:
  • Identificatie van de functie
  • Doel van de functie
  • Resultaatgebieden
  • Netwerkelementen
  • Organogram
  • Positionering
  • Autonomie
  • Impact
  • Technisch competentieprofiel
  • Innovatie
  • Generiek competentieprofiel
  • Specifieke context van de functie

Enkele van deze rubrieken zijn facultatief en hoeven dus niet noodzakelijk ingevuld te worden. De template kan gebruikt worden door de stafdienst Personeel & Organisatie of de personeelsdienst om functiebeschrijvingen van alle niveaus op te stellen.

 • De handleiding "Generieke competentieprofielen"
 • De handleiding "Technische competentieprofielen"
 • De handleiding "De twaalf rubrieken van een functiebeschrijving
  Deze handleiding is bestemd voor iedereen die binnen een federale dienst één of meerdere functiebeschrijvingen moet opstellen. Ze reikt de elementen aan om een transparante en begrijpbare functiebeschrijving op te stellen en verduidelijkt de rubrieken van de template. Waar het nodig is wordt in de handleiding een onderscheid gemaakt tussen de werkwijze voor het niveau A en voor de andere niveaus.
 • De handleiding "Gebruik en onderhoud van de functiebeschrijvingen van niveau A
  Deze praktische gids voor iedereen die binnen de Stafdienst P&O of de personeelsdienst instaat voor het beheer en onderhoud van de functiebeschrijvingen voor het niveau A. De handleiding beschrijft de mogelijkheden om de functiebeschrijvingen van het niveau A te gebruiken en te beheren.
 • De handleiding "De federale cartografie – technische specificaties
  Deze handleiding is bestemd voor iedereen die binnen de verschillende overheidsdiensten één of meerdere functiebeschrijvingen moet opstellen in de federale cartografie. Ze beschrijft de technische aspecten van het gebruik van het beveiligde gedeelte van de federale cartografie, vertrekkende van de rechten van de gebruiker.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 november 2020.