Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

De twaalf rubrieken van een functiebeschrijving

Date: 

Deze handleiding is bestemd voor iedereen die binnen een federale dienst één of meerdere functiebeschrijvingen moet opstellen. Ze reikt de elementen aan om een transparante en begrijpbare functiebeschrijving op te stellen en verduidelijkt de rubrieken van de template.

Waar het nodig is wordt in de handleiding een onderscheid gemaakt tussen de werkwijze voor het niveau A en voor de andere niveaus.

Pagina laatst gewijzigd op 05 maart 2018.