Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

COMM Collection 17 - Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie

Date: 

De balanced scorecard (BSC) raakt meer en meer ingeburgerd, ook bij de overheid. Een BSC ook voor communicatie is vrij baanbrekend. In deze uitgave van de COMM Collection doen we in dat verband een denkoefening. U dient het als een hulpmiddel te beschouwen, niet als leidraad, nog minder als een opgelegde aanpak.

Het BSC-instrument moet immers organisch groeien vanuit een specifieke missie, visie, strategische doelstellingen en managementplannen van een organisatie. Het is heel eigen aan een organisatie.

Pagina laatst gewijzigd op 13 november 2015.