Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Team crafting: praktische gids om talenten in teamverband te stimuleren

De gids Team crafting heeft als doel organisaties te ondersteunen die de talenten van medewerkers in hun teams willen valoriseren en gebruiken.

Doelstelling

De link maken tussen de activiteiten van een team en de talenten van de medewerkers om zo de samenwerking, motivatie en werktevredenheid te doen toenemen. Het gaat om een must have in de context van de huidige veranderingen die de federale administratie ondergaat.

Deze gids is opgesteld op een praktische manier en stelt een methodologie voor met workshops en concrete tools om team crafting binnen teams toe te passen.

Concreet stelt deze gids leidinggevenden en teams in staat om:

  • de aanwezige talenten te identificeren
  • de activiteiten te bepalen die een bron van energie vormen en de activiteiten waarvoor dit minder het geval is
  • aan uitwisseling te doen, de dialoog aan te gaan en behoeften uit te drukken rond de activiteiten
  • het werk te bekijken vanuit een nieuwe invalshoek, door kleine wijzigingen aan te brengen
  • een actieplan op te stellen om daartoe te komen.

Doelgroep

De gids Team crafting richt zich tot de hr-partners, veranderingsbeheerders, kennisbeheerders, etc. die team crafting willen implementeren in hun organisatie. Meer algemeen kan deze gids worden gebruikt door elk team dat tot een betere samenwerking en eventueel tot een andere taakverdeling wil komen , gebaseerd op een betere benutting van eenieders talenten.

Begeleiding

Je bent een federale overheidsdienst en je wil begeleid worden met de uitvoering van Team crafting?

Je bent een federale overheidsdienst en je wil begeleid worden met de uitvoering van Job crafting?

Pagina laatst gewijzigd op 24 oktober 2019.