Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

FOD Beleid en Ondersteuning

Team 'Innovatie'

  • Stijn Vermeiren (SPOC)
Adres: 
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel
Telefoonnummer:
02 740 77 15

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2020.