Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Met arbeidsovereenkomst (afwezigheid van lange duur)

Dit verlof is van toepassing op:

  • statutairen.

Je mag werken in loondienst, hetzij in de privésector, hetzij als contractueel in een overheidsdienst:

Voorafgaand aan dit verlof moet je de aard van je functie bij de andere werkgever aan je federale werkgever meedelen. De nieuwe functie moet immers verenigbaar zijn met je oorspronkelijke functie.

Gevolgen

  • Administratieve stand: non-activiteit
  • Recht op wedde: nee
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 30 mei 2013.