Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Verlof voor opdracht

Dit verlof is van toepassing op:

 • statutairen
 • contractuelen met een expertencontract (Wet 22/7/93). Zij hebben toegang tot 3 specifieke Europese programma's: Phare, Tacis en Meda.

Er zijn vijf soorten opdrachten waar je verlof voor kan krijgen.

 • de uitoefening van een openbaar ambt om een (inter)nationale opdracht uit te voeren bij een overheid (bijvoorbeeld federale regering, gewesten en gemeenschappen, …)
 • een opdracht van een instelling zonder overheidskarakter, die belast is met de uitvoering van de Europese programma’s Phare, Tacis en Meda
 • een internationale opdracht in het kader van ontwikkelingssamenwerking, vredesopdrachten, wetenschappelijke vorming of humanitaire hulp
 • een nationale opdracht in dienst van jeugdbewegingen, jeugddiensten of jeugdgroeperingen of in dienst van sommige culturele instellingen die erkend zijn door de bevoegde overheid.
 • de uitoefening van een ambt bij het secretariaat van een politiek mandataris van het Europees parlement.

Je hebt een erkenning van verlof voor opdracht nodig van de minister waaronder je ressorteert. 

De minister heeft hierbij drie mogelijkheden:

 • hij erkent het karakter van algemeen belang van de opdracht (dit is voor sommige opdrachten van rechtswege vastgesteld) en kent het verlof toe. In dit geval ben je in dienstactiviteit.
 • hij erkent het karakter van algemeen belang van de opdracht NIET, maar kent wel verlof toe. In dat geval ben je in non-activiteit.
 • hij weigert het verlof voor opdracht.

Het verlof wordt toegekend voor een periode van maximum twee jaar en kan telkens met maximum 2 jaar worden hernieuwd. Er bestaat geen limiet, behalve voor het verlof voor opdracht bij een instelling zonder overheidskarakter in het kader van de Europese programma's Phare, Tacis of Meda. In dit geval werd zes jaar als maximumtotaal vastgesteld.

Gevolgen

Contractuelen met een expertencontract

 • Recht op wedde: nee
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Statutairen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit indien algemeen belang, anders non-activiteit
 • Recht op wedde: nee, tenzij in uitzonderingsgevallen (KB 19/11/1998, art. 104)
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 26 maart 2019.