Skip to main content

Syndicaal verlof

Dit verlof is van toepassing op:

 • statutairen
 • contractuelen
 • stagiairs

Het vakbondsstatuut bepaalt dat je recht hebt op syndicaal verlof in drie gevallen.

 • Op aanvraag van een vakorganisatie kan je erkend worden als vaste afgevaardigde door de overheidsdienst waarvoor je werkt, en ter beschikking worden gesteld van die organisatie.  Hiervoor krijg je vakbondsverlof.
 • Als je wordt opgeroepen voor een vakbondsopdracht, heb je recht op vakbondsverlof of een dienstvrijstelling voor de tijd die daarvoor nodig is.  Toon op voorhand de oproepingsbrief of uitnodiging van de vakorganisatie aan je leidinggevende.
 • Na voorafgaand verzoek van een vakorganisatie aan je overheidsdienst en na overeenkomst tussen beide partijen over plaats en tijdstip, krijg je, voor de nodige duur een dienstvrijstelling om deel te nemen aan een vergadering georganiseerd door de vakorganisatie in de lokalen van je werkgever. 

Uiteraard dien je te streven naar een gezond evenwicht tussen de continuïteit van je dienst en het nemen van vakbondsverlof. 

Mandaathouders

Het vakbondsstatuut sluit geen enkele categorie van het federale personeel uit voor syndicaal verlof of dienstvrijstelling.

Toch is er de voorbije 20 jaar meermaals op gewezen dat een hoge ambtenaar, gezien zijn aandeel in de totstandkoming van administratieve handelingen of van de wet, best de deontologische regels respecteert en dus vakbondsopdrachten weigert.    

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: ja
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Statutairen, stagiairs en mandaathouders

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: nee
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : nee

Pagina laatst gewijzigd op 16 juni 2011.