Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Verlof als parlementair medewerker

Dit verlof is van toepassing op:

  • statutairen (behalve klasse A4 en A5)

Op verzoek van de voorzitter van een erkende politieke groep kan je gevraagd worden om voor een ononderbroken periode voor hem of de politieke groep prestaties te verrichten. 

Hiervoor krijg je verlof als parlementair medewerker.  

De politieke groep moet erkend zijn overeenkomstig het reglement van de betrokken wetgevende vergaderingen. 

Het verlof mag niet ingaan tegen het belang van de dienst en wordt toegekend door de minister waaronder je ressorteert. 

Bovendien wordt dit verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit en heb je recht op wedde, dus is de erkende politieke groep verplicht om elk kwartaal deze wedde terug te storten op de rekening van je federale werkgever. 

Dit verlof wordt toegekend voor maximum twee jaar, en is telkens met maximum twee jaar verlengbaar. 

Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja (niet als je ter beschikking gesteld wordt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers)
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 02 december 2019.