Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Sociale verloven

Voor kortere afwezigheden op het werk voor privéredenen bestaan een reeks sociale verloven. Ze geven je de nodige tijd bv. bij de adoptie van een kind, voor de verzorging van familieleden of kinderen, of wanneer een of andere onvoorspelbare omstandigheid je aanwezigheid vereist.

Voor langere afwezigheden kijk je best onder deeltijds werken en onderbreking.

Pagina laatst gewijzigd op 14 januari 2019.