Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Verlof voor militaire prestaties

Dit verlof is van toepassing op:

  • mandaathouders
  • stagiairs
  • statutairenĀ 

Je hebt het recht om sommige militaire prestaties te verrichten in vredestijd (zoals wederoproeping of een taak alsĀ reservist).

Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit, tenzij de wederoproeping een volle maand betreft, dan wordt de ambtenaar in non-activiteit geplaatst. De ambtenaar behoudt tijdens de periode van non-activiteit wel zijn aanspraak op bevordering en zijn rechten op bevordering tot een hogere wedde.
  • Recht op wedde: ja, tenzij de wederoproeping een volle maand betreft, dan is het verlof onbezoldigd.
  • Vermindering ziektekrediet: nee
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Pagina laatst gewijzigd op 26 februari 2021.